1 oktober 2022
10:00:00 - 16:00:00

Witrikdag 2022

We zijn er trots op dat we in het twintigste bestaansjaar van de Stichting de Witrikdag mogen organiseren op een toplocatie in Dronten. De Bunthoeve opent voor ons haar deuren en geeft ons de gelegenheid er onze vergadering te houden. Naast een aantal onderwerpen over de Stichting en de Witrik ontvangen we een spreker van de Verbeterd Roodbont Vereniging die ons over het BNL, Bewust Natuurlijk Luxe project komt vertellen. Dit project heeft tot doel het aantal natuurlijke geboortes binnen het ras sterk te verhogen. De achtergronden, technieken en de toekomst zullen hierbij worden belicht.

Aansluitend kunnen we naar de heel bijzondere bedrijfsvoering van Aalt van der Bunt kijken. Hij combineert het melken van 65 Fleckvieh koeien met de fokkerij van Verbeterd Roodbonte runderen. Er wordt gebruik gemaakt van embryotransplantatie en gestreefd naar de Witrikaftekening. Er zijn hiervan een aantal fraaie exemplaren te bewonderen.

We gebruiken de lunch op de Bunthoeve en vetrekken daarna naar de familie Renkes. Ook zij fokken VRB en Belgisch Blauw en hebben ook een behoorlijk aantal Witrikken in hun stal. Zij verkopen hun vlees aan huis vanuit hun eigen winkel en laten ons graag hun veestapel zien.

We hopen op een flinke deelname. Opgeven voor deze dag kunt u per mail op stichtingdewitrik@gmail.com of per telefoon of WhatsApp aan 06-51255123.

Voor de kosten van de Witrikdag vragen we een eigen bijdrage van € 15 per persoon voor leden (niet-leden € 20).

Programma:

10:00 Inloop met koffie en Witrikpraat. De Bunthoeve, Wisentweg 22, 8251 PC Dronten
10:30 Ochtendprogramma: Stichting en spreker Verbeterd Roodbont
11:30 Bedrijfsbezichtiging Bunthoeve
12:45 Lunch
14:00 Vertrek naar de familie Renkes, Jandlis Meat, Hondweg 16, 8251 RB Dronten
16:00 Einde programma