Fokdoel

Om witrikhouders daarmee ook de kleurslag witrik meer ondersteuning te geven is het bestuur in 2004 begonnen met registreren van witrikkoeien op bedrijven van onze donateurs. Zoverre ze dat zelf wilden natuurlijk.

Doel van deze inventarisatie is het opzetten van een witrik stamboek alsmede de kennis van de vererving te vergroten van de kleurslag die in de praktijk nogal onvoorspelbaar verloopt.

Dit stamboek zal er na van loop van tijd toe moeten leiden dat witrikhouders betere ondersteuning zullen krijgen bij het fokken van witrikken. Zodat een gerichte fokkerij mogelijk wordt

Voor het uitvoeren van de registratie en vergroting van de kennis van de vererving is door het bestuur een fokkerij commissie in het leven geroepen.

Deze commissie heeft vorig jaar in een plan van aanpak de volgende kenmerken vast gesteld van de ideale witrik

 • het dier heeft een witte aalstreep over de gehele lengte van de rug, inclusief nek, hals en kruis.
 • de aalstreep heeft ter hoogte van de lendenwervel de breedte van die lendenwervel.
 • de kop is bij voorkeur aan beide zijden gespikkeld.
 • de staart is helemaal wit.
 • de onderzijde is over de gehele lijn wit, waarbij de kleurgrens ter hoogte van de elleboogpunt en de vang is gelegen.
 • de haarkleed kan zowel rood, zwart, muisgrijs of vaal zijn.
 • het dier heeft hard en droog beenwerk.
 • het dier heeft een goed uier.
 • de voorhand is ruim.
 • het dier heeft veel inhoud.
 • de bespiering is boven het gemiddelde
 • het dier heeft weinig openheid.

Op voorstel van de fokkerijcommissie heeft het bestuur vastgesteld dat 6 bedrijven aan de criteria voldoen. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat op het bedrijf minimaal 3 fokdieren aanwezig zijn. Deze 6 bedrijven zijn:

 • H. Zondag in Meedhuizen
 • A.v.d. Veen in Twijzelerheide
 • E.v. Oosterhout in Made
 • A. Smit in Medemblik
 • G. Aalvanger in Hasselt