Witrikdag

Elk jaar organiseert Stichting de Witrik een haar jaarlijkse bijeenkomst voor de donateurs. In 2020 hebben we de Witrikdag moeten cancelen vanwege de Coronamaatregelen. Normaal gesproken wordt de Witrikdag gehouden op de vierde zaterdag in mei, echter vanwege de aanhoudende onzekerheid over de maatregelen en de vaccinaties inzake corona, is besloten om de dag te houden op 2 oktober 2021 te Wachtum (Dr). We hopen dat in oktober de maatregelen zodanig versoepeld zijn dat de Witrikdag in alle glorie gehouden kan worden.

Wil jij ook aanwezig zijn op de Witrikdag? Meld je dan nu aan als donateur en blijf op de hoogte, dit kan via één van de bestuursleden.