Nieuwe advertentie

Het plaatsen van een advertentie onder de rubriek te koop is voorbehouden voor donateurs van Stichting ‘de Witrik’. Voor de rubriek gezocht geldt dit niet. Dit wordt gecontroleerd waarna de advertentie meestal binnen 24 uur zichtbaar is. Een advertentie wordt na drie maanden automatisch verwijderd.

Selecteer minimaal 1 en maximaal 5 foto's. De foto's mogen maximaal 10MB groot zijn.