Unieke dieren, de Witrik en kleurslagen!

Unieke dieren, de Witrik en kleurslagen!

DNA-onderzoek demonstreert uniekheid van runderen op Fries melkveebedrijf

De veestapel van de familie Van der Veen uit Twijzelerheide bevat unieke combinaties van zeldzame kleuren en aftekeningen die vroeger in Nederland veel voorkwamen en wijkt genetisch af van andere veestapels van bedrijven met de Nederlandse rundveerassen Fries Hollands en Roodbont Fries Vee. Het is daarom van belang dat de genetische diversiteit van deze unieke veestapel behouden blijft voor de toekomst.

Het Centrum voor Genetische Bronnen, Nederland (CGN) van Wageningen University & Research heeft voor de Stichting Roodbont Fries Vee het DNA onderzocht van alle runderen aanwezig in de veestapel van de familie Van der Veen. CGN adviseert de betrokken rasorganisaties, de Stichting Roodbont Fries Vee, Stichting ‘De Witrik’ en de Vereniging voor de fokkerij van het Fries Hollands ras, om de instandhouding van deze veestapel waar mogelijk actief te ondersteunen. Het CGN zal voor de lange termijn sperma en embryo’s afkomstig van runderen uit de veestapel veilig stellen in de genenbank.

De bevindingen en geformuleerde adviezen staan beschreven in een recent verschenen rapport.

Unieke fokkerij

De veestapel van de familie Van der Veen bestaat uit ongeveer 40 runderen met de witrik-aftekening en de kleuren vaal en blauw. Zeldzame kleuren en aftekeningen die door jarenlange gerichte fokkerij bij elkaar zijn gebracht én in stand zijn gehouden. Omdat er geen stamboekgegevens van de runderen zijn, is de genetische achtergrond van de runderen met behulp van DNA-onderzoek in kaart gebracht.

Resultaten DNA-onderzoek

Uit het DNA-onderzoek bleek dat de veestapel combinaties van oorspronkelijke Nederlandse runderrassen en daarmee bijzondere genetische diversiteit omvat. De geobserveerde zeldzame kleuren werden middels DNA-onderzoek geverifieerd, evenals alle moeder-nakomeling relaties. De veestapel vormt niet alleen een bijzonder kleurrijk geheel, maar ook een levende genenbank met unieke combinaties van zeldzame allelen.

Download hier het volledige rapport

tekst: Centrum voor Genetische Bronnen Nederland